Zespół redakcyjny

Redaktor Naczelny

dr hab. Alicja Walosik, prof. UP

 

Zastępca Redaktora Naczelnego

dr hab. Agnieszka Greń, prof. UP

 

Sekretarz Redakcji

dr Piotr Bieniek

 

Rada Redakcyjna

dr hab. Alicja Walosik, prof. UP

dr hab. Agnieszka Greń, prof. UP

 

Rada Naukowa Serii

– Przewodniczący

dr hab. Robert Stawarz, prof. UP

– Członkowie

prof. dr hab. Grzegorz Gabryś, Uniwersytet Zielonogórski
prof. dr hab. Maciej Grzesiak, Instytut Fizjologii Roślin PAN Kraków
dr hab. Ilona Żeber-Dzikowska, prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce
dr hab. Andrzej Rzepka, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny Kraków
dr Andrej Sorgo Associate Professor – Department of Biology, University of Maribor, Slovenia
dr hab. Łukasz Binkowski – Uniwersytet Pedagogiczny Kraków
dr hab. Anna Kalafova – Department of Animal Physiology, Slovak University of Agriculture in Nitra, Slovak Republic
dr hab. Małgorzata Dżugan – Uniwersytet Rzeszów
dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny Kraków
dr hab. Małgorzata Nodzyńska, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny Kraków
prof. Dr Herbert Zucchi – Hochschule Osnabruck

 

Recenzenci Serii Wydawniczej

dr hab. Bożena Witek, prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
dr hab. Grażyna Świderska-Kołacz, prof. UJK – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach