O czasopiśmie

ANNALES UNIVERSITATIS PEDAGOGICAE CRACOVIENSIS – Studia Biologica to czasopismo mające na celu zainicjowanie dyskusji nad współczesnymi problemami biologii jako nauki. Powstało dzięki współpracy naukowców z kilku polskich uczelni wyższych Krakowa, Kielc, Białegostoku oraz Słowacji i Ukrainy. Czasopismo to obejmuje publikacje, w których Autorzy łączą nie tylko aspekty naukowe z popularyzatorskimi, ale też z aspektami edukacyjnymi, co istotnie poszerza możliwość jego wykorzystania przez nauczycieli akademickich, nauczycieli szkoły średniej i studentów.

Publikujemy tu prace poruszające interdyscyplinarne problemy z różnych dyscyplin wiedzy biologicznej, przyrodniczej, a także  sprawdzone w toku badań przykłady rozwiązań uwzględniające założenia edukacji ekologicznej oraz edukacji dla zrównoważonego rozwoju skierowane na wspieranie ucznia w rozwoju kompetencji przyrodniczych, będących połączeniem wiedzy, umiejętności i postaw towarzyszących poznaniu naukowemu.

Pierwszy numer czasopisma został opublikowany w 2018 roku.